VÌ SAO BẠN KHÔNG CÒN MUỐN YÊU Ở THỜI ĐIỂM NÀY?

 1. Không còn tin vào tình yêu.
2. Bận kiếm tiền, bận lo cho tương lai nên không có thời gian yêu.
3. Vì nếu lỡ nói ra lời yêu mà không có kết quả tốt đẹp, ngược lại còn đánh mất đi một mối quan hệ. Bởi vậy...
4. Vì không có tiền, cũng chẳng có nhan sắc.. và quan trọng, chẳng thích ai.
5. Vì người mình thích lại không thích mình.
6. Cần thời gian để quên đi người cũ, quên đi những thương tổn của mối tình trước... muốn thật "sạch sẽ" khi bắt đầu với người mới.
7. Combo "công việc chưa ổn định + mất niềm tin với tình yêu nam nữ"
8. Đơn giản là SỢ YÊU.
9. Cảm thấy MỘT MÌNH vẫn rất tốt, vô cùng tốt.
10. Vì Ế, vì chẳng ai rước đi.
11. Vì chưa quên NGƯỜI YÊU CŨ.
12. Đang bận học hành, lo lắng cho tương lai của đất nước.
-------------
#TS_Lê_Thẩm_Dương
#tình_yêu_hôn_nhân

Không có nhận xét nào