10 LỜI KHUYÊN ĐẮT GIÁ NHẤT DÀNH CHO CÁC BẠN TRẺ10 LỜI KHUYÊN ĐẮT GIÁ NHẤT DÀNH CHO CÁC BẠN TRẺ

1. Rèn luyện sự tự tin
2. Đọc sách hàng ngày
3. Luyện viết lách
4. Không trì hoàn
4. Sống có kỷ luật
5. Đi nhiều hơn
6. Đừng lãng phí thời gian
7. Không để công nghệ chi phối mình
8. Quản lý tài chính thông minh
9. Sống có lý tưởng, mục tiêu
10. Hãy lập gia đình khi bản thân cảm thấy sẵn sàng
________________
Nguồn: #langmastercareers

Không có nhận xét nào