Đừng tưởng khởi nghiệp mà ngon!

Khởi nghiệp mà không biết rõ về dòng tiền thì vứt bỏ - 80% doanh nghiệp mở ra chết! Khởi đầu kinh doanh: mua 1 cái 100 ngàn, bán 200 ngàn, lãi quá! Mua 10 cái lãi gấp đôi - lại lãi nữa! Hăng quá! Mua 100 cái bán hết veo! Máu kinh doanh ngấm - hăng máu nhập 1000 cái - khó khăn xuất hiện. Bạn bắt đầu thuê người bán, kho bãi, cửa hàng, khách hàng nợ. Khách đã nợ rồi, cửa hàng đã thuê rồi - không bán nữa cũng chết, bán thì phải nhập nhiều hơn về bán. Bạn quyết định vay ngân hàng nhập 1000 cái nữa (kinh doanh là phải liều). Đối thủ xuất hiện, cạnh tranh giá, cạnh tranh dịch vụ... Tiền nợ ngân hàng - lãi hàng tháng, tiền thuê nhà, tiền thuê kho bãi, nhân viên... Hết khả năng chi trả - Doanh nghiệp chết!

Thế mới nói: Chúng ta nên làm tớ trước khi làm chủ. Đừng nóng lòng thấy người ta khởi nghiệp, mình cũng "nghiệp khởi". Vốn chưa đầy, kinh nghiệm chưa có thì nên kiếm tiền và chăm chỉ làm việc để thu lượm kỹ năng!

Bạn làm theo đam mê? Đam mê là tốt, nhưng trước khi khởi nghiệp hãy học những điều để dẫn tới thành công xung quanh cái đam mê đó! Đừng để đam mê  trở thành sự mê muội - Chết đấy!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét