Bài thơ 1 chữ "đừng" mà gói trọn kiếp sống!Đừng tưởng cứ núi là cao... Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu... Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên... Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm... Không nghe là điếc không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư... Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang... Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ... Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân... Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh... Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Đừng tưởng cứ quyết mà nên... Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Đừng tưởng cứ lớn là khôn... Cứ bé là dại, cứ hôn... là chồng
Đừng tưởng giàu hết cô đơn... Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng tưởng cứ gió là mưa... Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve... Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn... Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu
Đừng tưởng cứ thích là yêu... Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng đời mãi êm đềm... Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân
Đừng tưởng cười nói ân cần... Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương
Đừng tưởng trong lưỡi có đường... Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười... Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao... Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay... Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng nắng gió êm đềm... Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng cứ tiến là lên... Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đừng tưởng cứ khóc là sầu... Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn... Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong
Đời người lúc thịnh, lúc suy... Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng
Bên nhau chua ngọt đã từng... Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau
Ở đời nhân nghĩa làm đầu... Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét