ĐỪNG NGỤY BIỆN


ĐỪNG NGỤY BIỆN

“Ngụy biện” là hành động chỉ khiến bạn càng thêm đáng ghét trong mắt người khác

1/ Đừng ngụy biện vì muốn tốt cho người khác nên bản thân hành động như thể ép đối phương vào sự việc đã rồi.
2/ Đừng ngụy biện vì không biết nên mới làm sai
3/ Đừng ngụy biện vì không cố ý nên mới gây tổn thương cho người khác
4/ Hành sự tại nhân, mọi việc xảy ra đều là quyết định của bạn và do bạn mà nên
5/ Mọi lời nói “ Em tưởng” , “Em không cố ý” cũng chẳng thể vãn hồi được thời gian đã qua. Tổn thương hay sai lầm, ai sẽ gánh chịu thay ai? Kết quả công việc tồi ai sẽ gánh chịu thay ai?
6/ Đừng ngụy biện hay bào chữa cho sai lầm của mình. Việc bạn cần làm là tập trung cao độ, trách nhiệm hết mức.
7/ Nếu bạn làm đúng, ai có thể trách bạn? Nếu bạn làm sai, yên tâm sẽ có rất nhiều người phê phán. Cuộc sống là như vậy!

Không có nhận xét nào