HÔN NHÂN - KHOÁ HỌC CẢ ĐỜI


HÔN NHÂN - KHOÁ HỌC CẢ ĐỜI

1. BA NHU CẦU CHÍNH CỦA NGƯỜI CHỒNG
- Được kính trọng.
- Thích dịu dàng.
- Được ủng hộ, được thừa nhận, được thấu hiểu.

2. BA NHU CẦU CHÍNH CỦA NGƯỜI VỢ
- Cảm giác an toàn.
- Lãng mạn.
- Được cưng chiều và dỗ dành.

3. BA VẤN ĐỀ LỚN TRONG CUỘC SỐNG
- Vấn đề kinh tế.
- Vấn đề giới tính.
- Vấn đề giao tiếp.

4. BA NHIỀU
- Quan tâm đến nhau nhiều hơn.
- Tìm ưu điểm của đối tác.
- Nói nhiều chuyện tích cực.

BA ÍT:
- Ít phàn nàn.
- Ít chỉ trích.
- Ít hiểu lầm.

5. BỐN ĐIỀU VỢ CHỒNG NÊN LÀM
- Nghĩ về điều tốt của đối tác.
- Tán thưởng sở trường của đối tác.
- Thông cảm điều khó xử của đối tác.
- Bao dung khuyết điểm của đối tác.

6. BỐN CÂU NÓI KHI VỢ CHỒNG BÊN NHAU
- Thật xin lỗi, anh/em sai rồi.
- Em tin tưởng anh(Anh tin tưởng em).
- Em/anh thấy vinh dự và tự hào về anh/em .
- I love you.

7. BỐN ĐIỂM CHUNG CỦA VỢ CHỒNG
- Cùng mục tiêu phấn đấu.
- Cùng một môi trường sống.
- Cùng mối quan tâm về cuộc sống.
- Có cùng những người bạn.

8. BA ĐIỀU PHẢI LUÔN GHI NHỚ
- Chuyện nhà không có đúng hay sai, mà chỉ có hòa thuận hay bất hòa.
- Nhà là nền móng và linh hồn, cả hai đều nằm trong tay người phụ nữ cùng với đối tác của mình.
- Sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới là tình yêu, vũ khí mạnh nhất là cảm động.

Nguồn sưu tầm internet

Không có nhận xét nào