THÔNG MINH LÀ DO TRỜI PHÚ NHƯNG ƯU TÚ HAY KHÔNG LÀ DO CHÍNH MÌNH!

 1. Chẳng phải ai sinh ra cũng đều thông minh hơn người.
2. Chẳng phải ai sinh ra cũng đều khéo léo hơn người.
3. Chẳng phải ai sinh ra cũng đều ăn nói khôn ngoan hơn người.
4. Có người này thì cũng có người kia.
5. Có người thông minh, có người ngây ngốc.
6. Có người khéo léo, có người vụng về.
7. Có người nói chuyện khôn ngoan, có người mãi vẫn nhạt nhẽo.
8. Tuy nhiên, ai cũng có thể thay đổi.
9. Vẫn biết "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Nhưng ta cứ từng chút từng chút một ắt "nước chảy đá mòn".
10. Không thông minh thì mình chăm chỉ
11. Chưa khéo léo thì mình "quen tay hay làm"
12. Nói năng bộp chộp thì mình suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn.
13. Vẫn biết mỗi người một mệnh, trời cho ai nhiều thì người ấy được nhiều, trời cho ai ít thì người ấy được ít.
14. Thế nhưng, tử vi cũng chỉ là xương sống cuộc đời. Thiên thời địa lợi có tốt đến mấy nhưng nhân không hòa cũng chỉ vứt đi.
15. Bạn suy nghĩ thế nào, hành xử ra sao sẽ quyết định cuộc đời bạn như thế.
16. Vậy mới nói, thông minh là do trời phú nhưng ưu tú hay không là do chính mình!

#TS_Lê_Thẩm_Dương
#lamchutuduy

Không có nhận xét nào