Cần Gì Hãy Kiếm Điều Đó...


Cần Gì Hãy Kiếm Điều Đó...

Bạn đừng quá kỳ vọng về những gì người khác nghĩ về mình, dù ngay cả những người thân với bạn nhất. Thực tế sẽ minh chứng cho bạn thấy, khi bạn cần ai đó nhất, họ vẫn đang phải bận rộn với cuộc sống riêng hay công việc của họ. Trách nhiệm sống như nào là thuộc về từng người, đó là chân lý.

Cách tốt nhất khiến bạn cảm thấy vui và hạnh phúc đó là chính bạn làm ra điều gì đó, kết nối ai đó hoặc làm gì đó giúp bạn có tương lai tốt hơn. Chính bạn nỗ lực ngay lúc này sẽ giúp bạn có được gì đó trong sắp tới thay vì ngồi trông mong ai đó quan tâm mình.

Nếu có ai đó quan tâm mình, điều đó là tốt, hãy trân trọng nó. Nếu không có cũng không sao, bạn vẫn có thể tự tạo những điều tuyệt vời cho bản thân mình.

Nếu bạn cần gì hãy đi tìm kiếm nó, đừng trông mong ai đó đem điều đó cho bạn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét