10 ĐIỀU GIÚP CUỘC ĐỜI BẠN TỐT HƠN MỖI NGÀY10 ĐIỀU GIÚP CUỘC ĐỜI BẠN TỐT HƠN MỖI NGÀY

1 tiếng tập luyện

2 tiếng không dùng điện thoại trước khi ngủ

3 bữa chính, 3 bữa phụ

4 lần nghỉ ngắn

5 phút thưởng thức hoa quả

6 phút ngồi thiền

7 cốc nước

8 tiếng ngủ đủ

9 nghìn bước chân

10 trang sách trước khi đi ngủ

Nguồn: Rất thần thái, rất Paris

Không có nhận xét nào