NẾU YÊU, HÃY YÊU NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH!NẾU YÊU, HÃY YÊU NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH!

Đừng yêu một người trẻ con, vì trẻ con sẽ chỉ ham một món đồ chơi và vui thích trong nhất thời, sau khi chán lại nhanh chóng rời đi…

Những người trưởng thành khi yêu sẽ nhận ra giá trị của bạn và trân trọng bạn như trân trọng một món bảo vật. Họ không tùy tiện mong muốn bạn thay đổi, cũng không để bạn phải tự ti về bản thân bao giờ. Đối với họ, có thể bạn không phải là người đẹp nhất, tốt nhất, giỏi giang nhất mà họ từng gặp, nhưng bạn luôn là người phù hợp nhất.

Đừng nhầm lẫn trưởng thành với tuổi tác. Sự trưởng thành được đo bằng sự trải nghiệm và chiều sâu trong suy nghĩ. 

Khi bạn yêu một người và cảm nhận những hành động thể hiện tình cảm từ người đó, bạn sẽ nhận ra người mình yêu đã thật sự trưởng thành hay chưa.

#sinhvien
Nguồn: Sưu tầm

Đăng nhận xét

0 Nhận xét