ĐỪNG ĐỂ CUỘC ĐỜI “DẮT MŨI” BẠNĐỪNG ĐỂ CUỘC ĐỜI “DẮT MŨI” BẠN

1. Không phải ai khen mình cũng đều là bạn
2. Không phải ai chê mình cũng đều là kẻ thù
3. Không phải ai hứa hẹn hay cũng đều biết giữ lời
4. Không phải ai ăn nói ngọt ngào cũng đều thương mình thật lòng
5. Không phải ai thân thiện cũng đều đối xử tốt với bạn
6. Không phải ai vay tiền cũng đều biết trả tiền
7. Sống trên đời cứ ngại ngùng cả nể mãi thì chẳng thể nào khá lên được. Nhiều lúc, bạn phải mặt dày lên mà sống.

Không có nhận xét nào