NẾU BẠN KHÔNG LÀM, NGƯỜI KHÁC SẼ LÀMNẾU BẠN KHÔNG LÀM, NGƯỜI KHÁC SẼ LÀM

1/ Bạn không làm, người khác sẽ đến làm.
2/ Bạn không phát triển, không ai sẽ chờ đợi bạn!
3/ Những nỗ lực dường như bình thường của bạn đều là tích lũy cho tương lai.
4/ Mỗi một lần vấp ngã, mỗi một lần thất bại đều là để đặt nền móng cho thành công sau này.
5/ Nếu như bạn vẫn còn phàn nàn, không cố gắng thì thành công sẽ đến với người khác.
6/ Trì hoãn phút nào là mất tiền phút ấy. Cả thế giới sẽ bỏ lại một người biếng nhác, nhụt chí như bạn sau lưng.
7/ Sai thì sửa, chửa thì đẻ. Khó khăn thì làm lại. Vấp ngã mình đứng lên. Sao phải xoắn?

Nguồn : Sưu tầm

Không có nhận xét nào