ĐÁNH ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG


ĐÁNH ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG

Thành công đồng nghĩa với việc bạn phải trả những cái giá rất đắt. Liệu bạn có dám đánh đổi hay chăng?

1. Đánh đổi thời gian bên gia đình để đi sớm về muộn ở công ty
2. Đánh đổi sức khỏe để chạy deadline tối ngày
3. Đánh đổi những giây phút thoải mái nghỉ ngơi để bản thân lúc nào cũng chìm đắm suy tư trong công việc
4. Đánh đổi những bữa cơm nhà bằng những cuộc gặp gỡ đối tác trên bàn rượu
5. Đánh đổi cuộc sống nhàn rỗi sáng xách cặp đi tối xách cặp về bằng khởi nghiệp trong vò đầu bứt tai.
6. Thành công đâu phải dễ. Muốn thành công bạn phải đánh đổi rất rất nhiều.
7. Cái giá của thành công đắt như vậy đấy. Bạn trẻ, liệu bạn có dám đánh đổi hay chăng?

Không có nhận xét nào