CỐ GẮNG


CỐ GẮNG

1/ Cố gắng vì tương lai bản thân không muốn nhờ vả bất cứ ai
2/ Cố gắng hết mình đền đáp mẹ cha. Cha mẹ mau già chẳng lẽ cứ phải còm cõi lo lắng vì con?
3/ Cố gắng vì không muốn tiêu tiền cứ phải nghĩ ngợi thêm bớt mất đồng
4/ Cố gắng vì giờ mình còn trẻ, không cố bây giờ liệu chờ đến bao giờ?
5/ Cố gắng học tập, làm việc, yêu đương bởi bản thân không muốn phải hối hận “Giá như...”
6/ Cố gắng để khẳng định chính mình, theo đuổi ước mơ
7/ Cố gắng tới cùng, không muốn mình mãi cứ quanh quẩn nơi xó nhà

Người khác nói “Không được”, tôi sẽ chứng minh cho họ là “Có thể”. Ừ thì khó, ừ thì gian khổ, nhưng đâu ai biết được giới hạn của mình nằm ở đâu? Nếu cứ mãi lo lắng sợ hãi tới lui, chắc đến khi mắt mờ chân chậm vẫn không thể bắt tay vào làm bất cứ việc gì!

Làm người, nên biết cố gắng!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét