13 VIỆC CẦN LÀM KHI CÒN TRẺ

13 VIỆC CẦN LÀM KHI CÒN TRẺ

1. Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe.
2. Đọc sách để rèn tư duy, luyện não bộ.
3. Bớt lười.
4. Thêm kỷ luật bản thân.
5. Giảm khẩu nghiệp
6. Tăng tu thân.
7. Chân thành với cảm xúc bản thân.
8. Buông bỏ những thói quen độc hại.
9. Đối đãi với mọi người tốt một chút. Đừng đuổi cùng giết tận một ai.
10. Đi nhiều nơi hơn, gặp gỡ nhiều người hơn.
11. Quá khứ đã qua đi, đựng gặm nhấm nó nữa. Bạn không thay đổi được gì cả.
12. Giữ cho bản thân mình luôn tiến về phía trước. Đừng sợ hãi, cứ làm tới đi!
13. Mỗi ngày, nếu chưa học được điều gì mới thì đừng đi ngủ.

#TS_Lê_Thẩm_Dương
#Bài_học_cuộc_sống

Không có nhận xét nào