KHI BẠN TỐT LÊN MỌI THỨ CŨNG SẼ TỐT HƠN THÔI

 1. Có tiền rồi nói gì cũng thành chân lý.
2. Xinh đẹp lên có chút lỗi lầm vẫn được tha thứ.
3. Đọc nhiều sách đi nhiều nơi nói chuyện sẽ hấp dẫn thuyết phục hơn.
4. Nói được làm được đến Sếp cũng phải kiêng nể.
5. Bản thân là tấm gương con cái sẽ soi chiếu vào.
6. Xởi lởi đời cởi cho, so đo đời co lại.
7. Bớt khẩu nghiệp, tăng tu thân.
8. Bớt sợ hãi, thêm dấn thân. Không thành công thì cũng thành nhân.
9. Mở cái đầu, rộng tấm lòng ra đời ta sẽ thêm phúc phần.
10. Khi bạn nhìn mọi thứ dễ dàng đời bạn cũng nhẹ nhàng hơn.

#TS_Lê_Thẩm_Dương
#Bài_học_cuộc_sống

Không có nhận xét nào