SỐNG CÓ PHẨM CHẤT CHÍNH LÀ


1. Tình cảm không phải dựa vào duyên phận, mà dựa vào TRÂN TRỌNG.
2. Tiền bạc, không phải dựa vào tích góp, mà dựa vào SẺ CHIA
3. Trưởng thành, không tính bằng tuổi tác, mà chính là ĐẠO ĐỨC.
4. Hiểu biết không phải do tích lũy kiến thức nhiều, mà tính bằng TRẢI NGHIỆM thực tế.
5. Giao tiếp, không phải vì mưu đồ.., mà vì muốn mở rộng TÌNH THƯƠNG..
6. Siêng năng, không phải cầu danh lợi mà sống với tâm tình PHỤNG HIẾN.
7. Sống lâu, không dựa vào thời gian mà chính là biết SỐNG SÂU.
8. Thành công, không phải là thỏa mãn được những KHÁT VỌNG trong đời, mà chính là từng buổi tối mỉm cười, trước khi vào một giấc ngủ ngon...

Bởi tham vọng nên đời nhiều đau khổ.
Bởi tin nhầm nên mới có tổn thương.
Bởi hững hờ nên lòng dạ thanh lương
Bởi đạm bạc cho nên đời hạnh phúc.
Bởi tùy duyên nên vui cười mọi lúc
Bởi chân tình nên phó mặc tranh đua
Bởi bình an, xem nhẹ chuyện hơn thua
Bởi buông xả nên bốn mùa tự tại.

Thât ra, chúng ta đều là những vị khách ngang qua quán trọ trần gian nầy, có rất nhiều việc dầu ''dụng tâm lương khổ '' vẫn không thể nào làm chủ được, vậy nên nhủ bên lòng hãy.. Biết Sống Tùy Duyên.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét