NGHỆ THUẬT SỐNG MỘT KIẾP NGƯỜI


1 : Nhìn thấu lòng Người cũng không cần nói ra hết , chừa cho Họ một con đường ,chừa cho Mình chút khẩu đức

2 : Trách Người không cần hà khắc đến tàn nhẫn , chừa cho họ chút mặt mũi , giữ cho mình chút độ lượng

3 : Tài năng không cần phô trương hết ,dành cơ hội cho Người khác , giữ sự sâu sắc cho mình

4 : Có công không nhận hết , chuyển cho Người vài phần ,lưu khiêm nhường cho mình

5 : Hiểu hết lý lẽ không cần tranh cãi đến cùng , mở đường cho Người khác ,giữ khoan dung cho mình

6 : Được yêu quý chớ nên cậy hết vào ,sẻ cho Người chút ít ,lưu cho mình đường lui

7 : Giầu sang chẳng nên hưởng hết , chia cho Người chút ít , lấy chút phúc cho mình

Một đời đáng giá , đừng sống qua loa
Nam Mô A Di Đà Phật 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét