HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC LÀ GÌ? CÁCH HỒI HƯỚNG ĐƠN GIẢN NHẤT?


Khi đi chùa hay tham gia các khoá tụng kinh, phóng sinh.. ta thường nghe thấy mọi người nhắc đến việc "Hồi Hướng Công Đức cho ông bà bố mẹ, cho gia tiên tiền tổ, cho chúng sanh vạn vật... Vậy hồi hướng công đức là gì?

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo

Hồi hướng công đức là ý niệm của nhà Phật, có thể hiểu "công" là công năng tăng trưởng phước báo, là tạo ra phước lợi nhân quả, "đức" là đức hạnh, đức của người tu hành

Hồi hướng là dùng thiện căn công đức tu hành của mình để hướng về mục đích hoặc tự làm lợi ích cho chính mình hoặc làm lợi ích cho chúng sanh khác.

Theo luật nhân quả, khi ta làm một việc thiện đều sẽ có phước báo tương ứng trong tương lai, như bố thí thì được giàu có, chữa bệnh cho người khác thì được phước khỏe mạnh, phóng sinh thì được trường thọ…

Có nghĩa là thay vì bình thường, bố thí thì sẽ được giàu có, nhưng nếu không muốn phước báo giàu có, ta có thể dùng hồi hướng để chuyển sang những phước báo khác như khỏi bệnh, thoát nạn hay Vãng sinh Tịnh Độ, hay thành tựu trí tuệ...

Không chỉ điều khiển phước báo cho chính mình hưởng, mà còn có thể hồi hướng cho người khác cùng hưởng, giống như một món quà vô hình, xong hết sức hiệu quả.

Vậy hồi hướng công đức (Pridana) nghĩa là bố thí (Dana) khắp cả (Pari), tức bố thí công đức của mình cho hết thảy chúng sanh.

Hồi hướng thực ra rất đơn giản. Bạn làm bất cứ công đức hay việc thiện gì đó, hoặc trước khi làm, hoặc trong, hoặc sau khi làm, tâm bạn nghĩ đến muốn phước báo của việc thiện đó hướng đến những kết quả nào sau này, thì đó chính là hồi hướng.

Chúng ta có thể hồi hướng phước báo cho bản thân mình, cho người thân, hay cho người khác, chúng sinh khác, bao nhiêu người tùy ý, tuy nhiên, càng hồi hướng cho nhiều người thì phước báo càng chia nhỏ ra, nhưng vẫn là có được hưởng.

Hồi hướng công đức là mục tiêu, hướng đi của chư Phật, Bồ-tát; là một thể cách tu hành để phát triển tâm linh, thể hiện nguyện ước thiện lành, lòng từ bi cao độ mà mọi Phật tử nên thực hiệntrong sinh hoạt hàng ngày

KINH HỒI HƯỚNG
Phúng kinh công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.
Nguyện sinh Tây Phương Tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sinh
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sinh
Giai cộng thành Phật đạo.

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại

Nam mô A Di Đà Phật

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG TUỔI KHÔNG PHÙ HỢP ĐỂ XÔNG NHÀ, XÔNG ĐẤT, MỞ HÀNG KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM TÂN SỬU 2021

3 con giáp vướng hạn tam tai năm 2021, cuộc sống phải thận trọng từng bước

Sau Tết dương lịch: 3 con giáp hưởng tài lộc vô biên, đỏ tình đỏ bạc, cuộc đời sang trang

NHỮNG TUỔI TỐT ĐỂ XÔNG NHÀ, XÔNG ĐẤT, MỞ HÀNG KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM TÂN SỬU 2021

Lưu ý khi dọn nhà đón Tết Tân Sửu 2021 mang lại may mắn, tài lộc

2 đồ vật cứ đặt ở đầu giường ngủ tăng lộc khí giàu có

VĂN KHẤN CÚNG GIAO THỪA

Từ giữa tháng 5, 3 con giáp kinh doanh cực vượng, tiền bạc ào ào chảy vào túi