3 THỨ PHẢI NHỚ TRONG ĐỜI


- Có ba thứ rất dễ hủy hoại cuộc đời một con người, đó chính là sự nóng giận, sự tham lam và ích kỷ.

- Ba thứ vô thường nhất, đó chính là thành công, tài sản và cơ hội.

- Ba thứ vô giá nhất, đó chính là sức khỏe, lương thiện và tri thức.

- Ba thứ có thể giúp chúng ta thực hiện ước mơ, đó chính là khát khao, nỗ lực và kiên trì.

- Ba thứ có thể giúp chúng ta có thêm bạn tốt, đó chính là cởi mở, nhiệt tình và chính trực.

- Ba thứ cần phải hoàn thiện, đó chính là kỹ năng, tư duy và thái độ.

- Và cuối cùng, ba thứ giúp chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc, đó là tình yêu thương, sự cho đi và biết đủ đầy.

Nguồn: Sưu tầm
#goctinhtam


Đăng nhận xét

0 Nhận xét