TỬ VI TUỔI GIÁP THÂN NĂM 2021 - NỮ MẠNG SINH NĂM 2004

🐵 Giáp Thân: 18 Tuổi - Nữ mạng
• Sanh từ 22 -01-2004 đến 08-02-2005
• Tướng tinh: Con Heo
• Con dòng Hắc Đế, phú quý
-------------
1 - Về phương diện công việc ngoại giao:  Công việc ngoại giao của quý bạn tuổi Giáp Thìn nữ mạng trong năm Tân Sửu 2021 không được tốt. Mối liên hệ giao thiệp bên ngoài, giao lưu bạn bè tốt nhất nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. 

2 - Về phương diện tài chính: Tuy quý bạn tuổi Giáp Thân không kiếm được nhiều tiền bạc trong năm này nhưng chi tiêu nhiều, tập trung các khoản chi vào công việc học hành, cuộc sống thường ngày và di chuyển đi lại nhiều.

3 - Về phương diện gia đạo: Gia đạo của quý bạn sinh năm 2004 Giáp Thân nữ mạng trong năm Tân Sửu đón được những tin vui mới, có thể là về việc hỷ tín cưới xin hoặc thêm người thêm của trong gia đình, anh em bạn bè.

4 - Về phương diện sức khỏe: Quý bạn sức khỏe trong năm không được tốt, đặc biệt quý bạn chú ý về xe cộ, tay chân, đề phòng nạn tai có thể gặp phải.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét