TỬ VI TUỔI GIÁP THÂN NĂM 2021 - NAM MẠNG SINH NĂM 2004

🐵 Giáp Thân: 18 Tuổi - Nam mạng 
• Sanh từ 22 -01-2004 đến 08-02-2005 
• Tướng tinh: Con Heo 
• Con dòng Hắc Đế, phú quý
---------------
1 - Về phương diện công việc ngoại giao: Đối với quý bạn tuổi Giáp Thân thì công việc ngoại giao, kết nối bạn bè trong năm không được tốt đẹp như mong muốn. Đôi khi nảy sinh những bất đồng về mặt quan điểm sống cũng như việc học tập. 

2 - Về phương diện tài chính: Tiền bạc đối với những người tuổi 2004 chưa kiếm được ra nhiều, nhưng trong năm Tân Sửu cần chi tiêu nhiều về cuộc sống cũng như bạn bè nhiều. Bên cạnh đó quý bạn còn có thể mất mát về của cải hay tiền bạc. 

3 - Về phương diện gia đạo: Tình cảm của thành viên trong gia đạo của quý bạn không được tốt, có kẻ phá hoại. Trong gia đạo có thể xảy ra những xung khắc giữa bố mẹ, các vấn đề mâu thuẫn về quan điểm sống. 

4 - Về phương diện sức khỏe: Trong năm Tân Sửu 2021 của quý bạn tuổi này chú ý vấn đề sức khỏe, ốm đau bệnh tật có thể lâu ngày khó khỏi. Ngoài ra cẩn thận về vấn đề dao kéo để tránh tỳ vết. 

Kết luận: Trong năm Tân Sửu người tuổi Giáp Thân nam mạng chú ý vào việc học hành, hạn chế mảng chơi sẽ không ảnh hưởng tới kết quả học hành. Bên cạnh sức khỏe của quý bạn cần lưu ý, mối quan hệ tình có kẻ phá hoại.

Nguồn: xemvanmenh 
Ảnh: lịch ngày tốt

Đăng nhận xét

0 Nhận xét