NHỮNG TUỔI KHÔNG PHÙ HỢP ĐỂ XÔNG NHÀ, XÔNG ĐẤT, MỞ HÀNG KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM TÂN SỬU 2021


Để chọn người có tuổi phù hợp để xông đất, xông nhà ngày đầu năm mới hay mở hàng khai trương, gia chủ cần lưu ý các điều kiện sau:

🔻 1. Không chọn những người có hạn Thái Tuế trong năm Tân Sửu, đây là những độ tuổi trực xung với năm Sửu gồm:

- Người Tuổi Sửu: Trực Thái Tuế
- Người Tuổi Thìn: Phá Thái Tuế
- Người Tuổi Ngọ: Hại Thái Tuế
- Người Tuổi Mùi: Xung Thái Tuế
- Người Tuổi Tuất: Hình Thái Tuế 

🔻 2. Không chọn những người có Thiên Can khắc kị với Thiên Can năm Tân Sửu 

- Những người tuổi Tân: 
+ Tân Mão - 1951
+ Tân Sửu - 1961
+ Tân Hợi - 1971
+ Tân Dậu - 1981
+ Tân Mùi - 1991
+ Tân Tỵ - 2001

- Những người tuổi Ất
+ Ất Mùi - 1955
+ Ất Tỵ - 1965
+ Ất Mão - 1975
+ Ất Sửu - 1985
+ Ất Hợi - 1995
+ Ất Dậu - 2005

🔻 3. Không chọn những người có Sao Hạn nặng trong năm Tân Sửu:

- Sao Kế Đô
+ Nam mạng: 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006
+ Nữ mạng: 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003

- Sao La Hầu
+ Nam mạng: 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003
+ Nữ mạng: 1953, 1962, 1971, 1989, 1998, 2007

- Sao Thái Bạch
+ Nam mạng: 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000
+ Nữ mạng: 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005

Đăng nhận xét

0 Nhận xét