LÀM GÌ THÌ LÀM LUÔN ĐI, TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!LÀM GÌ THÌ LÀM LUÔN ĐI, TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!

1. Nếu muốn đi đâu đó, thì đi luôn đi, trước khi quá muộn!
2. Nếu muốn ăn gì đó, thì ăn ngay đi, trước khi quá muộn!
3. Thích ai đó thì nói luôn đi, trước khi quá muộn!
4. Muốn học gì đó thì học luôn đi, trước khi quá muộn!
5. Cuộc sống ngắn ngủi, làm gì được thì làm nhanh luôn đi.
6. Những gì quyết định được trong 3 giây thì quyết định luôn. Hoặc có hoặc không.
7. Những người những việc không quan trọng thì loại bỏ ngay đi.
8. Những lời đàm tiếu thị phi, cũng bỏ luôn ngoài tai đi.

Làm gì thì làm nhanh lên đi, trước khi mọi thứ quá muộn. Tuổi trẻ, tất cả vẫn còn kịp!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét