12 NHẮC NHỞ CỰC NGẮN NHƯNG THU GỌN CẢ ĐỜI NGƯỜI12 NHẮC NHỞ CỰC NGẮN NHƯNG THU GỌN CẢ ĐỜI NGƯỜI
 
1. Nói - ít đi
2. Thở - sâu hơn
3. Quần áo - lịch sự
4. Làm việc - chăm chỉ
5. Cư xử - đứng đắn
6. Tiết kiệm - đều đặn
7. Ăn uống - hợp lý
8. Ngủ - đầy đủ
9. Hành động - dũng cảm
10. Suy nghĩ - sáng tạo
11. Kiếm tiền - lương thiện
12. Để dành - thông minh.

#Songtichcuc

Không có nhận xét nào