10 LOẠI NGƯỜI BẠN KHÔNG NÊN GIÚP ĐỠ!10 LOẠI NGƯỜI BẠN KHÔNG NÊN GIÚP ĐỠ!

1. Những người vô ơn.
2. Những người phản bội các nguyên tắc của họ bởi vì tiền.
3. Những người luôn muốn chiếm đoạt thành quả từ người khác.
4. Những người sẽ làm bất cứ điều gì để đạt mục đích bất chấp đạo đức và pháp luật.
5. Những người không đáng tin cậy: họ tỏ ra đáng thương khi cần giúp đỡ nhưng trở thành tàn bạo khi họ có lợi thế.
6. Những người không thể hoàn thành nhiệm vụ nhỏ nhưng mơ ước hoàn thành các mục tiêu lớn.
7. Những người thất tín, chỉ biết nói mà không làm được, ba hoa, khoác lác.
8. Những người không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ của mình ngay cả khi đã được giúp đỡ.
9. Những người có khả năng lao động nhưng ngại khó ngại khổ, họ rất thích sống dựa, sống bám vào người khác và tiêu hoang tiền của người khác vất vả làm được.
10. Dựng chuyện nói xấu người khác hoặc nói sai sự thật để nhận sự thương cảm hoặc đồng cảm của mọi người nhằm che dấu khuyết điểm hoặc lỗi lầm của bản thân.
_st

Đăng nhận xét

0 Nhận xét