LOGIC CỦA NHỮNG ĐỨA XÀI TIỀN NHANH HẾTLOGIC CỦA NHỮNG ĐỨA XÀI TIỀN NHANH HẾT

1. Luôn có suy nghĩ rằng cuộc sống sẽ an bài cho mình một ngày mai tươi sáng, trong khi hôm nay mình đã xài hết tiền của ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kia kia kia.

2. Tiền bạc chỉ là một dạng vật chất trong lưu thông, tiền đi rồi cũng có lại, nên mỗi lần xài tiền rất tự tin và mạnh dạn.

3. Mỗi lần lỡ xài hết tiền thường có cảm giác hụt hẫng, buồn bã, cắn rứt lương tâm, rồi năm phút sau lại xoa dịu bản thân bằng suy nghĩ tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.

4. Tiền nhanh hết là do nó tự nhiên hết chứ không phải do mình xài, tuy vô phục nhưng rất thuyết lý.

5. Lúc vui xài tiền thì kêu vui thì cứ xài cho thoải mái, tới lúc buồn thì kêu lấy tiền để xoa dịu nỗi buồn miên man.

6. Thì có người giỏi cái này, có người giỏi cái kia, cho nên cũng có người như mình, giỏi xài tiền.

7. Hay có suy nghĩ thôi lỡ hôm nay xài nhiều thôi, ngày mai hứa sẽ hạn chế lại, sẽ sống tiết kiệm hơn.

8. Những lúc có tiền mà nhớ lại những lúc không còn một ngàn nào, thường có suy nghĩ xài thoải mái để thỏa mãn bản thân sẽ dzui hơn là nghĩ đến lời thề trong giông bão.

9. Biết xài tiền không kiểm soát như dzậy là cuộc sống sẽ không có balance nhưng vẫn xài.

10. Tiền rồi cũng sẽ hết, hết từ từ chi bằng hết một lượt.

Cre:Sài Gòn Của Tôi | Group Sài Gòn Confession

Không có nhận xét nào