DÙ CHO CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG…DÙ CHO CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG…
--------
Hãy biết ơn cuộc đời đã cho bạn cơ hội được sống. 
Biết ơn ngày hôm nay bạn đã thức dậy vì ngoài kia có những người không còn thức dậy được nữa.
Biết ơn vì bạn đã có mặt trên đời này dù ngắn hay dài vì ngoài kia có những người không còn cơ hội sống vì chiến tranh. 
Biết ơn bạn vẫn có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời vì ngoài kia có những người cả đời chỉ có một mong ước nhìn thấy ánh mặt trời.
Biết ơn ngày hôm nay vì bạn có cơm ăn áo mặc vì ngoài kia có những người vẫn lang bạt lo cho mình từng bữa một.
Hãy học cách biết ơn…

Cuộc sống ai cũng vậy thôi, có lúc lên ắt sẽ có lúc xuống, khó khăn là điều chắc chắn. Việc của bạn là biết ơn và đón nhận khó khăn một cách hoan hỉ. Vì đằng nào điều đó cũng đến, thà là ta đối mặt với nó trong vui vẻ còn hơn phải nhìn nhau với khuôn mặt cau có, đúng không nào?

Hãy biết ơn vì khó khăn đến để ta biết rằng ta mạnh mẽ đến nhường nào. Biết ơn vì ít nhất bạn cũng có cơ hội để chiến đấu với cuộc đời dù cho chỉ còn một ngày để sống… 

Không có nhận xét nào