7 THÓI QUEN KHIẾN CUỘC SỐNG CỦA BẠN NGÀY CÀNG TỐI TỆ7 THÓI QUEN KHIẾN CUỘC SỐNG CỦA BẠN NGÀY CÀNG TỐI TỆ

1. Tiêu tiền cho những thứ không cần thiết hoặc ngoài khả năng

2. So sánh mình với người khác

3. Không biết tận hưởng quá trình

4. Tiếp nhận cuộc sống một cách bị động

5. Từ chối vượt qua chính mình

6. Xem mình là trung tâm, luôn luôn phàn nàn

7. Dễ dàng thỏa mãn
________________

Nguồn: Elle

Không có nhận xét nào