BÍ QUYẾT ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI THANH THẢNBÍ QUYẾT ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI THANH THẢN

1. Đừng chỉ trích người khác, trước mặt cùng sau lưng, hay bất cứ nơi nào, oán thù tự tiêu diệt.

2. Đừng tự đề cao mình, đừng thiên ái về mình, đừng cho mình số một, chấm dứt tâm hơn thua, oán thù tự tiêu diệt.

3. Sống chánh niệm tỉnh giác, buông bỏ tham dục, vắng bặt mọi mưu cầu, đừng nặng nề lợi nhuận, oán thù tự tiêu diệt.
4. Đừng tự khoe đạo đức, đừng tự khoe tài năng, sống chân thật khiêm cung, nhiệt tâm trong hành động, oán thù tự tiêu diệt.
5. Không ba hoa chích choè, không tìm cầu hình thức, sống thật có nội dung, với niềm tin thanh tịnh, oán thù tự tiêu diệt.
6. Khi vui không lời hứa, khi giận không lời trách, quay về tự quán sát, giữ tâm ý lắng trong, oán thù tự tiêu diệt.
7. Hãy giữ tâm bình thản, trước kẻ oán người thân thuận nghịch đều dược liệu, nuôi lớn tâm bồ đề, oán thù tự tiêu diệt.
8. Đừng tự cho mình đúng, đừng kết luận người sai, đúng sai đều huyễn mộng, thường quán sát như thế, oán thù tự tiêu diệt.

#baihoccuocsong
st

Không có nhận xét nào