VẠN SỰ TÙY DUYÊN, CỨ VUI MÀ SỐNGVẠN SỰ TÙY DUYÊN, CỨ VUI MÀ SỐNG!

1. Người nên đến thì sẽ đến
2. Người nên đi bạn có níu, có kéo, có khóc lóc cũng không cách nào giữ được
3. Càng giữ chặt thì lòng chỉ càng thêm rối bời
4. Tâm họ đã không ở chỗ mình thì mình có cố đến nhường nào cũng chỉ phí công vô ích
5. Đừng ép người, đừng ép mình
6. Chuyện đau lòng cũng đã xảy ra rồi
7. Mình nên biết chấp nhận và học cách chấp nhận
8. Cuộc sống này, có được là có mất, có gặp gỡ thì sẽ có chia ly, có yêu thương cũng sẽ có quên lãng
9. Hiểu được điều này, bạn sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn
10. Thôi thì, vạn sự tùy duyên, cứ vui mà sống!

Không có nhận xét nào