TRÊN ĐỜI NÀY, KHÔNG CÓ GÌ LÀ LẼ DĨ NHIÊN CẢ


TRÊN ĐỜI NÀY, KHÔNG CÓ GÌ LÀ LẼ DĨ NHIÊN CẢ

1. Thành công, bạn muốn, bạn phải cố gắng thì mới có thể đạt được
2. Tình yêu, bạn muốn, bạn phải chân thành trao đi thì mới có thể đạt được
3. Lòng tốt, bạn muốn, bạn phải cho người khác trước khi hi vọng họ đem cho bạn
4. Trên đời này chẳng có gì là dĩ nhiên hết. Chẳng có gì là tự dưng rớt xuống đầu mình như thể may mắn lắm cả. Tất thảy đều có cái giá của nó. Hạnh phúc hay khổ đâu.
5. Nếu bạn chưa thể thành công dù bạn nỗ lực thì có nghĩa bạn đã sai ở đâu đó.
6. Nếu bạn yêu thương hết lòng mà người ấy vẫn lạnh nhạt thờ ơ thì tâm họ không để nơi bạn
7. Nếu bạn giúp đỡ người khác mà họ lại phản kháng khó chịu thì hoặc bạn giúp đỡ sai cách, hoặc bạn giúp đỡ sai người.
8. Qua một thời gian, ngẫm nghĩ, bạn sẽ thấy đúng thật: Trên đời này, không có gì là lẽ dĩ nhiên. Bất cứ sự việc nào xảy đến đều có lí do của nó.
Tốt nhất đừng để bản thân rơi vào tình huống ngớ ngẩn chỉ vì những câu nói, hành động " ngu người"
 
nguồn: Tư duy người thành đạt

Không có nhận xét nào