10 LỜI NHẮN BẤT HỦ DÀNH CHO NGƯỜI TRẺ



10 LỜI NHẮN BẤT HỦ DÀNH CHO NGƯỜI TRẺ

1. Nhận thức rõ ràng về những thứ cho vào miệng mình. Giới trẻ ngày nay đang ỷ lại sức khỏe dồi dào của thanh xuân mà tự dùng răng đào hố chôn mình đấy.

2. Dừng ngay việc mua đồ rẻ tiền. Mình không đủ giàu để thay mới liên tục đâu. Ham rẻ chỉ có chết sớm và phí của thôi.

3. Không nên hỏi người khác những vấn đề Google có thể trả lời. Việc tự làm được nhất quyết không nhờ vả.

4. Tránh xa ngàn dặm những người tiêu cực, bảo thủ, xấu tính. Không phải vì sợ họ hại mình mà coi trừng một ngày bạn sẽ bị đồng hóa.

5. “Việc hôm nay chớ để ngày mai”. Làm bất kỳ điều gì cũng phải luôn và ngay, trễ nải 1 giờ cũng đủ để kế hoạch tan tành.

6. Con gái đừng trông chờ vào tiền bạc của đàn ông, con trai cũng đừng chạy theo sắc đẹp của phụ nữ. Bởi hai thứ này đều là loại “tài sản” dễ xuống cấp.

7. Đừng bao giờ lấy bí mật để mua bằng hữu, cũng đừng giao bí mật cho những người bạn tựa cơn gió, gió sẽ thổi bí mật đi khắp cánh rừng.

8. Năng lực của mình, chỉ có sếp mới nhận định và thời gian chứng giám được. Đừng phí lời đôi co với kẻ khác chỉ vì lời khen chê vu vơ.

9. Giới trẻ chỉ nên sống ảo trên mạng 1-2 tiếng/ngày thôi. Lúc khác thì tắt nó đi, sống thật, làm thật, chơi thật. Hãy thôi vứt thanh xuân qua cửa sổ như thế.

10. Không cần lúc nào cũng đỏm dáng, nhưng ra đường phải chỉnh chu, gọn gàng. Lớn đầu rồi, bô nhếch không phải chân phương mà là thiếu văn hóa.

Không có nhận xét nào