LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TIỀN LƯƠNG

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TIỀN LƯƠNG?

Nếu không muốn mới đầu tháng đã tiêu hết 1/2 tháng lương thì bạn phải biết cân đối các khoản chi tiêu sao cho hợp lý.

Hãy chia Tiền Lương sẽ thành 3 phần:

Phần thứ nhất - chiếm 50%: Chi phí sinh hoạt thiết yếu và các khoản nợ phải thanh toán.

Phần thứ hai - chiếm 30%: Tiết kiệm và đầu tư – đây chính là khoản dự phòng cho tuổi già.

Phần thứ ba - chiếm 20%: Khoản hưởng thụ - tạo ra niềm vui trong cuộc sống. Có thể dành số tiền này để mua sắm, du lịch hoặc tự thưởng cho bản thân một món quà.

Tỷ lệ phần trăm của mỗi phần có thể điều chỉnh để phù hợp với thu nhập và nhu cầu của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất sau khi nhận được tiền lương đó là "Hãy Tiết Kiệm Tiền trước khi sử dụng chúng".

Ảnh: FINSTREET

Không có nhận xét nào