ĐỘNG LỰC NÀO GIÚP BẠN VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN?

ĐỘNG LỰC NÀO GIÚP BẠN VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN?

1. Bố mẹ.
2. Bạn bè.
3. Chính mình.
4. Những lời đàm tiếu.
5. Những lời sỉ nhục.
6. Tiền.

Không có nhận xét nào